У циљу промоције наше онлајн заједнице и подршке примени реализације хоризонталне размене као облика стручног усавршавања, објављујемо промо видео о обукама.

https://drive.google.com/file/d/10fCghAVyLCoyZp-kJ_nlAhzSMZGONo3T/view?usp=sharing