Набавке

Јавне набавке

– Јавна набавка бр. 428/22 од 13.04.2022.г. Врста добара: Добра-малотеретни електрични лифт са возним окном позив за подношење понуде Образац структуре цена   – Јавна набавка бр. 427/22 од 08.04.2022.г. Врста добара: Услуге-једнодневни излет до Јагодине позив за подношење понуде техничка спецификација Образац структуре цена   – Јавна набавка бр. 1454/21 од 29.11.2021.г. Врста добара: […]

Read More