Blog

19 маја, 2021

Промо видео

У циљу промоције наше онлајн заједнице и подршке примени реализације хоризонталне размене као облика стручног усавршавања, објављујемо промо видео о обукама. https://drive.google.com/file/d/10fCghAVyLCoyZp-kJ_nlAhzSMZGONo3T/view?usp=sharing

Read More

19 априла, 2021

Промо видео о обукама

У циљу промоције наше онлајн заједнице и подршке примени реализације хоризонталне размене као облика стручног усавршавања, објављујемо промо видео о обукама. https://drive.google.com/file/d/10fCghAVyLCoyZp-kJ_nlAhzSMZGONo3T/view?usp=sharing

Read More

Јавне набавке

– Јавни позив за прикупљање понуда за реализацију специјализованих курсева за децу предшколског узраста позив за подношење понуде   – Јавна набавка бр. 1280/22 од 15.09.2022.г. Врста добара: Услуга – Осигурање деце и осигурање радника. позив за подношење понуде   – Јавна набавка бр. 1087/22 од 09.08.2022.г. Врста добара: Добра- Радни материјал за децу позив […]

Read More